bøger

Til læsehesten

Faxe Kommunes Arkiver anbefaler god og spændende litteratur, der er skrevet på baggrund af kilder og arkivbesøg

Moltke - Rigets mægtigste mand

Grev Moltke

- af Carsten Porskrog Rasmussen, Hanne Raabyemagle, Poul Holstein & Knud J.V. Jespersen, Gads Forlag 2010, ISBN: 978-87-12-04354-6.

 

Bogen fortæller historien om Adam Gottlob Moltke, som tjente under hele fire enevældige konger i 1700-tallet, og
som under den svage, drikfældige og uselvstændige Frederik V blev rigets egentlige hersker.

En flot biografi om statsmanden og godsejeren, der fik overdraget Bregentved Gods og blev stamfader til en slægt, der fik stor betydning for vores egn.

 

Vemmetofte - Borg, slot, kloster

Vemmetofte- af Mikael Venge, Forlaget Vandkunsten 2010, ISBN: 978-87-7695-148-1.

 

Bogen skildrer Vemmetoftes fortid som befæstet middelalderborg og som prægtigt herresæde i 1600-tallet under slægterne Brahe, Rosenkrantz og Krabbe. Sin mest glansfulde epoke oplevede Vemmetofte som et kongeligt slot i 1720’erne.

”Den besynderlige, kvindelige republik”. Sådan blev Vemmetofte kloster karakteriseret af den unge huslærer på nabogodset Bregentved. Det rige klostergods, omgivet af store skove, hvor priorinden sammen med klosterjomfruerne levede en herskabelig tilværelse, var virkelig et særsyn i 1700-tallets patriarkalske Danmark. Klostrets vældige arkiv tillader en indgående skildring af  blandt andet tre af stedets store priorinder.

 

Herregårdsjagt i Danmark

Herregårdsjagt

- af Jesper Laursen, Gads Forlag 2009, ISBN: 978-87-12-04502-1.

 

Herregårdsjagten var en central del af både hverdagen og det selskabelige liv på herregårdene. Den var med til
at udforme det danske landskab, som vi kender det i dag, ligesom den spillede en afgørende rolle for, hvordan
jagten udviklede sig i Danmark.

Bogen er rigt illustreret og handler om livet på herregårdene blandt herskab og tjenestefolk til hverdag og fest, samtidig med at den fortæller om vildtopdræt og vildtpleje, krybskytteri og meget, meget mere.

 

 

Stormfloden den 13. november 1872

Stormfloden

-af Kjeld Ejdorf, Skib Forlag 2002, ISBN: 87-90374-25-8.

 

Den 13. november 1872 fejede en voldsom orkan ind over Danmark og forårsagede danmarkshistoriens største strandingskatastrofe.
Godt 250 skibe strandede ved de danske kyster, mens et fåtal forliste til søs.

De fleste strandinger fandt sted mellem København og Gedser. Også Faxe Ladeplads var hårdt ramt. Til søs
omkom måske 185 søfolk i danske farvande.

 

 

Fest, flæsk, øllebrød og tæsk. Gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver

Fedt, Flæsk

- af Faxe Kommunes Arkiver, 2013, ISBN:978-87-996569-0-5

 

Her kan du læse om Rollotårnet, Tyske flygtninge i Teestrup, Skuderløse asyl, eller hvad med en historie
om Den rejselystne greve? Du kan også læse om Barnemordet i Karise, Haslevmatadoren på Frederiksberg og mange andre af vores fælles fortællinger.

 

 

 

Jubiii, jubilæum! Flere gode historier fra Faxe Kommunes Arkiver

jubii

- af Faxe Kommunes Arkiver, 2015, ISBN:978-87-996569-1-2

 

Her kan du læse om Elefanter på Elmevej, om Skovfoged Larsen på Bregentved, Kroen i Dalby, Grundlovsegen, Christian Bartholdy og mange andre personer, steder og begivenheder, der også hører med til vores fælles fortællinger.