Arkivalier er gode kilder til slægtsforskning

Arkivalier er gode kilder til slægtsforskning

Mange forskellige arkivalier kan give indblik i slægtens og egnens liv.

 • Tingbøger, politiprotokoller og fogedprotokoller kan fortælle om dagligdagens små og store tvister.
   
 • I fæsteprotokollerne findes navnene på mænd, der har fæstet gårde og huse under en bestemt jordejer. Ofte nævnes de fæstendes fødested, hvilket kan være en stor hjælp i en slægtshistorisk undersøgelse. Fæsteprotokoller blev påbudt i 1718.
   
 • De tidligste lægdsruller stammer fra slutningen af 1700-tallet. De indeholder navne på unge mænd fra omkring konfirmationsalderen. Rullernes oplysninger kan for eksempel bruges til at identificere tjenestekarle og udlagte barnefædre.
   
 • Indtil 1921 skulle tyende medbringe sin skudsmålsbog i sin tjeneste. I skudsmålsbøger kan man finde oplysninger om de steder, hvor vedkommende har haft tjeneste.
   
 • I mange personarkiver og foreningsarkiver findes dagbøger og protokoller, der kan kaste lys over en persons gøremål og levevis.