Huse og ejendomme

Huse og ejendomme

Oplysninger om ejendom kan findes gennem mange forskellige arkivalietyper

For at komme i gang må man kende enten et matrikelnummer eller en ejer, så kan man gå direkte til tinglysningsarkivalierne.

Før 1927 fandtes et system baseret på skøde- og panteprotokoller med realregistre.

Realregistret er ordnet efter matrikelnumre og indførslerne ved hver matrikelnummer er sket kronologisk.