Frimarksgården

 

Faxe Kommunes Arkiver har kopisamlinger af kirkebøger, folketællinger, skifter og lignende. Ved at sammenholde forskellige kilder kan du følge livet på en bestemt gård tilbage i tiden, for eksempel Frimarksgården:

Frimarksgården er opkaldt efter navnet på den jord, hvorpå den er bygget. Fra gammel tid hed dele af arealet Frimarken, andet hed egestumperne og det var en del af Nørre mark.

Frimarksgården var fra gammel tid beliggende i Simmendrup by. Den lå i den ene ende af byen ved siden af Skovvejsgården.

Ved folketællingen i 1801 er det gårdmand Ole Ingvarson, der havde gården i fæste fra Eskildstrup. Han er da 52 år, gift med Birthe Andersdatter - de har 2 børn på 3 og 13 år, samt en tjenestedreng på 18 år. Gården er da på 843.650 kv. alen ca. 66 td. Land. De 9 mål i Øllemosen er tilsammen på 52.060 kv. alen, ca. 4 td. land. ( en kv. alen er 0,394 m2) I året 1803 overtager Rasmus Nielsen gården, han har den til sin død i 1831.

I 1864 køber Peder Pedersen gården og har den til 1909. Det er da også ham, der i 1876 flytter gården ud af byen; arealet er da på 62½ td. land, der drives i 8 marks drift. Der bygges en stald i 1905, og der er da en besætning på 20 køer, 14 stk. ungkvæg, kalve og 2 tyre af rød dansk race. Der er 5 heste og en årsproduktion på ca. 80 fedesvin.
I 1864 var gårdens hartkorn opgjort til 5 tønder, 5 skæpper, 3 fjerdingskar og 2,25 album, der blev brugt til at beregne skatten ud fra. Det udløste dengang et tiende vederlag på 4 rigsdaler.

Ved folketællingen i 1880 har Peder Pedersen 41 år, og Ane Pedersen 40 år, 4 børn på 5-8-10 og 13 år; der er 3 tjenestefolk: Niels P. Nielsen 16 år fra Slaglille, Hans P. A. Wulf 20 år fra Sandby og Sophie F. M. Jensen 18 år fra København.

Efter at Peder Pedersen sælger gården i 1909, skifter den ejer 7 gange frem til 1927. Det er først Peder Hansen, der har gården i 5 år, derefter Niels Eriksen i 2 år, og P. Hansen som har gården i ca. 1 år. Valdemar Krog har den i 3 år, derefter er det Hans Matiasen og Jens Rasmussen, der begge har den i 4 år.

I 1927 køber Niels Jensen gården, som han driver i 40 år. Han var i 1924-25 på Lyngby Landbrugsskole. Der bygges en ny lade i 1947; på dette tidspunkt er der 67 td. land til gården, heraf 3 td. land mose. Nogle af de 9 lodder i mosen må i den mellemliggende tid være solgt fra og nogle lagt sammen. Der er i 1942 blevet købt 10 td. land.

I 1947 er der 8 heste (alle Oldenburg), 24 køer, 21 ungkreaturer og kalve. Der er på dette tidspunkt malkemaskine på gården. Det er da også i Niels Jensens tid, at mekaniseringen begynder. Der sælges 2 td. land fra.
Nogle år inden gården skifter ejer, sælges kvægbesætningen, og der lægges om til en produktion af smågrise.

Da Børge og Ane-Marie Holst køber gården i 1967, er den på 65 td. land, heraf 1 td. land mose og besætningen er på 25 søer med salg af smågrise. I 1970 bygges en ny svinestald til fedesvin.
I 1984 købes der 25 td. land beliggende på Hesselbjerg mark; - der er stadig søer og fedesvin. Jorden drives med 25 % frøafgrøder og resten med korn.