Folketællinger

Folketællinger


Oplysningerne i folketællingerne, FT, fortæller om familiens situation på tællingstidspunktet. Hvor bor de? Hvor mange familiemedlemmer er der?

Efter 1845 oplyser folketællingen også, hvor familiemedlemmerne er født. Der kan være aftægtsfolk, måske husbondens eller madmoderens forældre. Også om tjenestefolk oplyses deres alder, og efter 1845 også fødestedet.

Folketællingerne kan også give oplysninger om enkelte familiemedlemmers fysiske og psykiske tilstand, for eksempel ”blind” eller ”afsindig”.

Pas på unøjagtigheder. Personer kan være glemt, eller alder og fødested kan være forkert. Derfor bør du altid tjekke oplysningerne i kirkebøger eller andre arkivalier.

Der var folketællinger i 1787, 1801, 1834,1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1875, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1970.
I 1968 blev cpr-registret oprettet. Det overflødiggjorde folketællingerne, da man nu i stedet kan lave systematiske udtræk fra cpr-registret.