Tøj og ting

Tøj og ting

Vil man vide noget om hvordan forfædrene boede, deres inventar, tøj og så videre, kan man søge i skifteprotokollerne.

Skifteprotokollerne oplyser også om økonomiske forhold og arveforhold m.m. De giver oplysninger om alle den afdødes arvinger og deres opholdsted på daværende tidspunkt.
Ved skifteforretningen skulle børn og kvinder have lovværger, der som regel var den nærmeste mandlige familie, for eksempel en farbror eller lignende. De skulle varetage arvingernes interesser.

Ved skiftet gik registreringsmændene rundt i hjemmet, rum for rum, og nedskrev alt hvad der var af inventar, gangklæder, linned, køkkengrej, redskaber i udhuse samt evt. dyr; køer, heste får m.m. Der blev sat pris på alt. Derefter blev det regnet ud, hvad der kunne blive til hver arving og lovværgen skulle godkende beløbet.

Skiftet kan også indeholde oplysninger om hvorvidt de døde havde modtaget fattighjælp og at eventuelle ejendele tilfaldt fattigkassen. Også begravelsens omkostninger kan være nævnt.

Skifte blev som regel holdt når der var umyndige arvinger, eller hvis en enke/enkemand ville gifte sig igen.
Skiftet skal findes ved den skiftemyndighed, som den pågældende hørte under.