Kirkebøger

Kirkebøger

Transskriberede, læsevenlige udgaver af enkelte kirkebøger

Har du svært ved at læse den gotiske håndskrift og lige har brug for at læse kirkebøger fra Bråby, Haslev eller Teestrup, så finder du nogle af dem her i en transskriberet, læsevenlig udgave.

De originale kirkebøger er i Rigsarkivet - du kan slå op i digitaliserede kirkebøger på Arkivalieronline.

Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte, konfirmerede, trolovede, viede og døde. Der er også afgangslister over fraflyttede, og tilgangslister over tilflyttede i sognet.