Sognerådsprotokoller

Sognerådsprotokoller

...først lidt om kommuner

Siden 1842 har der været kommuner i Danmark. Landet blev inddelt i købstadskommuner og landkommuner, også kaldet sognekommuner.
I sognekommunerne var styrelsen et sogneforstanderskab, der senere skiftede navn til sogneråd.

Nederst på siden kan du se Faxe Kommunes stamtræ - det er et godt redskab til at få overblik over de mange kommunedannelser, som er gået forud for Faxe Kommune.

I menuen kan du vælge mellem sognekommunerne og finde scannede protokoller - nogle er også transskriberede. Det gør dem lettere at læse.

Lige et tip: Når du læser transskriberede protokoller, er det smart at vælge tosides visning, for så kan du se originalteksten og den transskriberede, læsevenlige tekst samtidig.