Steder

Steder

"Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde...", sådan synger vi i midsommervisen ved sankthansbålet - men er der mon noget om snakken?

I hvert fald kan der fortælles mange historier, som knytter sig til bestemte steder, og som vi slet ikke kan forestille os kunne være foregået andre steder. Men om der i virkeligheden er så store forskelle eller måske interessante ligheder fra sted til sted, vil vi lade andre om at bedømme.

Vælg et sogn og se nogle af historierne fra vores steder.