Lokale sten fortæller danmarkshistorie

Lokale sten fortæller danmarkshistorie

Genforeningssten og mindekultur

Postkort 9. juli 1920

Den store nationale glæde ved at have fået Sønderjylland tilbage føltes som en længe ventet sejr efter nederlaget i 1864. Overalt i landet udtrykte det danske folk glæde over genforeningen ved at opsætte genforeningssten.

De mange monumenter fortæller en historie om en særlig dansk kultursjæl, hvor det lokale perspektiv er fremtrædende.
De fleste sten blev nemlig rejst på initiativ af lokale foreninger og enkeltpersoner, der ønskede at give deres personlige hyldest ved at tage sten fra den lokale natur, f.eks. marker, diger, skove mm., og opsætte dem på betydningsfulde steder, hvor man ikke kunne undgå at lægge mærke til dem.

Hele processen omkring rejsningen af de lokale genforeningsmindesmærker bar præg af lokalt samarbejde og fællesskab, og ofte fulgte festlighed og højtidelige arrangementer i kølvandet på opsætningerne.

På den måde kom det lokale bidrag til at få stor betydning for den nationale mindekultur om Genforeningen. De lokale mindesmærker er vidnesbyrd om stolthedsfølelse over en genvundet national identitet.

I Faxe Kommune findes der 13 genforeningssten, som blev opstillet i perioden 1920-1923. Vores lokale sten fortæller hver deres historie, og her kan du læse om hver enkelt af dem: