Valgresultat og påskekrise

Valgresultat og påskekrise

Plakat med valgresultater

 

Den 10. februar 1920 stemte 74,9 procent af de stemmeberettigede i zone 1, at de ville tilhøre Danmark. Den 14. marts blev resultatet af afstemningen i zone 2 noget anderledes, da 80,2 procent stemte for at forblive tysk. Dermed kom grænsen til at gå, hvor den er i dag, syd for Tønder og nord for Flensborg.  

Trods valgresultatet i zone 2 var der fortsat en intern dansk konflikt om, hvorvidt Flensborg skulle indlemmes i Danmark.
Det Konservative Folkeparti, Venstre og store dele af erhvervslivet samt Kong Christian 10. ønskede at gennemtvinge en sydligere grænse og dermed tvangsindlemme Flensborg.

Derudover havde den dansknationale bevægelse, ”Flensborgbevægelsen”, appelleret til kongen om at modsætte sig valgresultatet og tage affære.

Den siddende radikale regering med statsminister Carl Th. Zahle i spidsen støttede op om valgresultatet og det førte til, at Kong Christian 10. afsatte regeringen i påsken d. 29. marts 1920.

Kongens afskedigelse af regeringen førte voldsomme demonstrationer med sig. Socialdemokratiske og radikale kredse samt fagbevægelsen og store dele af befolkningen og pressen betragtede kongens handling som grundlovsstridig.

Den 26. april 1920 blev der udskrevet nyvalg. Den nye statsminister fra partiet Venstre, Niels Neergaard, accepterede valgresultatet i zone 2, og dermed var sagen endelig afgjort.