Stormflod

Stormflod

Gennem tiderne har det været et tilbageværende problem, når stormene er kommet ind mod kysten fra det nordøstlige til det sydøstlige hjørne. Det oprørte hav har haft fuld fart på ind mod kysten, og utallige gange har det kastet større sten og sand op på vejen med en sådan kraft, at der er slået hul i vejbanen.

Problemer med stormflod opstår også, når storme fra vest og nord presser vandet fra Skagerak og Kattegat ned mod Østersøen, og vinden senere går over i øst-nordøst, og vandet så skal ud fra Østersøen igen, for så opstår der i mange tilfælde stormflod langs kysten med oversvømmelse til følge.

Desuden presser vandet sig ind i Faxe Åens udløb og skaber store oversvømmelser af engarealet mellem Faxe Å og Lille Å og de ejendommene, der støder op mod dette område.

For at mindske de fortsatte ødelæggelser forårsaget af havets voldsomhed, så er der nu monteret lodrette skinner på broen, der fører Strandvejen over Faxe Å, således at der kan sænkes skodder ned i åen og derved lukke af for indtrængende vand fra Faxe Bugt.