Arkivets historie

Arkivets historie

Faxe Kommunes Arkiver er både nyt og gammelt

Det begyndte med et enkelt skab med hængelås - Siden er det blevet til en selvstændig adresse med arkivmagasiner, kontorer og læsesal

 • 2022 - Magasinerne opgraderes. Arkivmagasinerne indrettes med kompaktreoler

          Arkivar Patrick Spur Olsen på arbejde i magasinet


 • 2017 - Faxe Kommunes Arkiver udvider - behovet for mere magasinplads til især kommunale papirarkivalier er blevet meget større. I løbet af forår og sommer flyttes der rundt på faciliteterne på Drosselvej, og en nyindrettet læsesal kan tages i brug i august. Arkivet har både fået ny indgang og læsesal, og bedre kontorfaciliteter og mere magasinplads.

 • 2015 -  18. september blev arkivets 50 års jubilæum fejret. Kommunaldirektør Thomas Eriksen holdt jubilæumstale og viceborgmester Dorte Nybjerg, formand for Erhvervs- og Kulturudvalget, åbnede jubilæumsudstillingen TID KRYDSER RUM

Thomas Eriksen
Thomas Eriksen, Faxe Kommunes kommunaldirektør


 • 2012 - 3. februar åbnede udvalgsformand Martin Hillerup officielt Faxe Kommunes Arkiver på Drosselvej 1, Rønnede

           indvielse
            Udvalgsformand Martin Hillerup klipper snoren


 • 2011 - Faxe Kommune etablerer kommunearkivet som sit offentlige arkiv jf. arkivlovens §7. Lokalhistorisk Arkiv med privatarkivalierne er sammen med kommunearkivet blevet til Faxe Kommunes Arkiver. Enheden har fælles vedtægter.
  Den nye arkivinstitution flytter med administration, magasiner og læsesal til Rønnede.

 • 2008 - Fusion: Faxe Kommunes Lokalhistoriske Arkiv bliver etableret som kommunalt lokalhistorisk arkiv med ekspedition fra læsesal i Haslev og Faxe.
  Det kan lade sig gøre, fordi Haslev Lokalhistoriske Arkiv bliver udskilt fra Haslev Museum, og Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv, der hidtil har været en selvejende institution, bliver kommunalt. De to arkiver fusionerer til én ny arkivinstitution, der har hele den nye kommune som dækningsområde.

 • 2007 - Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv overtager yderligere rum på Rådhusvej 2, så arkivet nu kan tilbyde brugerne en velindrettet læsesal, med plads og mulighed for arbejdsro i behørig afstand af arkivets øvrige aktiviteter.
  Haslev Lokalhistoriske Arkiv må afgive plads til fordel for Borgerservice. Indgang til arkivet flytter fra Jernbanegade til Rådhusstien.

 • 2004 - Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv flytter til Rådhusvej 2 i Faxe, hvor arkivet kan indrette sig i større lokaler.
 • Arkiv på Rådhusvej
  Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv i kælderen under Fakse Rådhus
 • 2000 - Haslev Lokalhistoriske Arkiv slås sammen med Haslev Museum og får fælles leder. Der er tale om en organisatorisk ændring. Arkivet forbliver i Jernbanegade.

 • 1991 - Haslev Lokalhistoriske Arkiv flytter under tag med Haslev Folkebibliotek i en ny bygning i Jernbanegade 62 i Haslev. Arkivets lokaler er rummelige og bygget til formålet. Der er plads til både magasin, administration, diverse arkivrum og publikumsfaciliteter.

 • 1987 - Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv skifter navn til Fakse Rønnede Lokalhistoriske Arkiv. Navneændringen er mere tidssvarende og passer med, at arkivets dækningsområde er de 14 sogne, der udgør Fakse og Rønnede Kommuner.

 • 1975 - Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter fra Vemmetofte Kloster til lokaler under biblioteket Rådhusvej 4 i Faxe.

 • 1973 - 11. maj slår Haslev Lokalhistoriske Arkiv dørene op for publikum i lokaler på Haslev Borger- og Realskole. Arkivet er drevet af Haslev Kommune, der ansætter arkivets leder. Haslev Lokalhistoriske Arkivs dækningsområde er de 6 sogne, der udgør Haslev Kommune.

 • 1971 - Mængden af arkivalier stiger støt, og det er nødvendigt at finde nye lokaler. Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv flytter til Vemmetofte Kloster i et lånt lokale i kælderen under klosterforvalterens bolig.

 • 1965 - Fakse Herreds Lokalhistoriske Arkiv bliver stiftet på initiativ af Museums- og Kunstforeningens museumsudvalg. Arkivet flytter sammen med Hylleholt Folkebogssamling ind på 1. sal på Hylleholt Folke- og Realskole, der lå ved kirken i Faxe Ladeplads. Efter få år er der så mange arkivalier, at arkivet får sit eget skab med særskilt hængelås i et af skolens klasseværelser.