Digitalisering

Digitalisering

I Faxe Kommunes Arkiver digitaliserer vi systematisk alle billeder på papir i forbindelse med registrering.

Derudover har vi digitaliseret en del dokumenter i forbindelse med forskellige formidlingsprojekter, se for eksempel lokalekilder.dk.

I 2017 er vi begyndt at digitalisere sognerådsprotokoller som forarbejde til online transskribering. Den opgave er begyndt som et afgrænset projekt, men har karakter af at være en ny facet af det daglige arkivarbejde - Vi ønsker at gøre informationer om det levede liv tilgængelige digitalt, læsbart og søgbart.

Din indgang til vores digitaliserede materiale her på hjemmesiden er via menuen Kilder.