PROJEKT - Fra stationsby til pendlerby

PROJEKT - Fra stationsby til pendlerby

Er Haslev blevet forstad til hovedstadsregionen? Faxe Kommunes Arkiver har afsluttet et forskningsprojekt, der undersøger Haslevs forandring fra stationsby til pendlerby.

I projektet indgik en etnologisk undersøgelse. Gennem interviews med nuværende og tidligere pendlere undersøgte vi, hvad der får folk til at vælge at pendle, og hvad pendlerlivet betyder for Haslev.

HASLEV FRA STATIONSBY TIL PENDLERBY var arkivets satsning i 2022. I et samarbejde med Metropolhistorisk Netværk bidrog Faxe Kommunes Arkiver til projektet med kvantitative og kvalitative data.

Med kilder fra samlingerne i Faxe Kommunes Arkiver tog projektet afsæt i selvangivelser i massevis. Sammen med statistik over ind- og udpendling giver selvangivelserne oplysninger om den lokale arbejdsstyrkes bevægelighed. 
Henning Bro, phd. og forhenværende stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv, perspektiverede de mange pendlerdata i forhold til Hovedstadsregionens kontekst.

Else Gade Gyldenkærne, etnolog og arkivar ved Faxe Kommunes Arkiver, indsamlede viden om pendlingens karakter via spørgeskemaer og interviews med pendlere fra Haslev.
Tilsammen kunne de to undersøgelser dokumentere pendlerlivet og føje et nyt kapitel til Haslevs byhistorie.