Det vi ved om dig, passer vi godt på

Det vi ved om dig, passer vi godt på

Arkivloven fastlægger, hvornår arkivmateriale fra kommunearkivet frit kan benyttes af enhver på læsesalen:

Sager om rent private forhold er først tilgængelige efter 75 år. For andet materiale er fristen 20 år.

Tilgængelighedsfristen bliver beregnet fra det år, hvor sagen eller protokollen er afsluttet.

I Faxe Kommunes Arkiver vil materiale fra private samlinger ofte være umiddelbart tilgængeligt, dog ikke oplysninger om rent private forhold. Her gælder samme regler som for materialer fra kommunearkivet.