Registrering

Registrering

For at du kan søge spændende kilder frem, skal arkivets personale først have registreret det.

Vi bruger to registreringssystemer: Arkivbasen.dk til kommunale arkivalier og Arkibas (som er søgbar via Arkiv.dk) til privatarkivalier.