Registrering

Registrering

For at du kan søge spændende kilder frem, skal arkivets personale først have registreret det.

Vi bruger to registreringssystemer: Arkivbasen.dk til kommunale arkivalier og Arkibas (som er søgbar via Arkiv.dk) til privatarkivalier.

Arkivbasen.dk - en del af StarbasNet

I Arkivbasen registrerer vi både arkiveringsversioner af IT-systemer og papirarkivalier.

Vi inddeler arkivalierne efter arkivskaber, som er underinddelt først i grupper og dernæst i arkivserier. Arkivserierne består af arkivenheder, du kan bestille til brug i læsesalen hos Faxe Kommunes Arkiver.

Arkibas - og Arkiv.dk

I Arkibas registrerer vi materialer fra virksomheder, foreninger og privatpersoner, som har valgt at dele deres historier.

Når du har fundet noget, du gerne vil se nærmere på i læsesalen hos Faxe Kommunes Arkiver, er det en god idé at notere materialets registreringsnummer. Det letter ekspeditionstiden.
Et registreringsnummer består altid af et bogstav og et eller flere cifre. Bogstavet angiver registrerings- og materialetype samt opbevaringssted.

A - Arkivalier, originale dokumenter samlet efter arkivskaber
B - Billeder
V - Billedserier
Ø - Fotoalbum
F - Film (alle typer medier)
M - Emnesamling (ofte kopimaterialer)
H - Håndbogsamling/Lokallitteratur
Z - Småtryk, tidsskrifter og medlemsblade
K - Kort
T - Tegninger