Karise-Alslev Spareforening

Karise-Alslev Spareforening

Spareforeningen for Karise-Alslev Sogne blev oprettet 1. januar 1928 med det formål, at medlemmerne af foreningen kunne spare penge sammen til en samlet udbetaling hvert år i december termin.

Alle kunne blive medlem. Ved indmeldelsen skulle første indbetaling ske samtidig med at der skulle købes en medlemsbog.
For det indbetalte beløb blev der udleveret sparemærker, som skulle klæbes ind i medlemsbogen. Sparemærkerne var i brug indtil 1956. Da blev det besluttet på foreningens generalforsamling den 8.12.1955 at overgå til nye sparebøger, hvor beløbene blev indført for hver indbetaling.

Foreningen havde ansat opkrævere, hvis opgave var at tage ud til hver enkelt medlems faste bopæl eller opholdssted en gang om ugen og indsamle indbetalingerne. De indsamlede beløb skulle opkræveren så på en bestemt aftalt dag aflevere til foreningens kasserer. Kassereren skulle så – også på en bestemt dag hver uge – sætte pengene ind i et pengeinstitut, hvor de stod indtil regnskabsårets afslutning.

Både bestyrelsesmedlemmerne og opkræverne blev honoreret for deres arbejde. Opkræverne fik i 1957 3,50 kr. for hver bog, bestyrelsesmedlemmerne fik et årligt honorar på 10 kr., hvorimod kassereren fik 200 kr.

Foreningen eksisterer helt frem til september 1989, hvor bestyrelsen beslutter at afvikle den og formuen på 500 kr. overdrages til Karise Spejderne.

Kilde: A3130