Mirakeltræet

Mirakeltræet

I Ganneskov ved Faxe stod en meget gammel eg. Da træet voksede op delte stammen sig, så der dannedes en åbning i det lige over jorden. Hullet var så stort, at et voksent menneske sagtens kunne krybe igennem det.

Mange mennesker har i årenes løb søgt til træet, når de led af sygdomme, som de mente, at lægerne ikke kunne kurere. Træet havde en evne til at helbrede mange sygdomme, især gigt, led- og kirtelsygdomme. Men også børn med engelsk syge blev hjulpet igennem træet.
De, der søgte helbredelsen, skulle ved aftenstide gå tavse ind i skoven, klæde sig af og krybe 9 gange med solen gennem hullet i træet. Ved hver gennemkrybning skulle de skære en spån af træet.

I taknemmelighed over en evt. kommende helbredelse skulle de ofre noget af deres tøj, som de hængte op i egetræets grene. Der skulle dog også ofres penge til træet. Et stykke oppe ad stammen var der et hul efter en udgået gren, og heri lagde man nogle småmønter. Dette hul førte ind til et hulrum i stammen.

”Men Værløse og Tokkerups respektløse drenge dyppede en kæp i vognsmørelse og fiskede mønterne op”!

Hultræet faldt i Julestormen 1902.

I Faxe Kommune har vi fire af den type træer:

  • Hultræet i Ganneskov, Alslev sogn
  • Et ved Tryggevælde, Karise sogn
  • Et ved Vemmetofte, Vemmetofte sogn
  • Kludeegen, Kongsted sogn

Kilde: M90