Karpefiskeri ved Gisselfeld Kloster

Karpefiskeri ved Gisselfeld Kloster

I 2014 har karpedammene ved Gisselfeld Kloster fået nyt liv. Med støtte fra A.P. Møller Fonden har Gisselfeld Kloster restaureret syv karpedamme i slotsparken.

Fiskemesterhuset ved bredden af Karpedam er også blevet sat i stand, så huset, der er fra 1875, nu er ramme om en lille udstilling om karpeproduktion, som på Gisselfeld går tilbage til Peder Oxes tid.

Da Peder Oxe byggede Gisselfeld fra 1547 blev en eksisterende sø udvidet, så der kom til at stå vand omkring slottet. Peder Oxe importerede karper fra Frankrig og gårdsøen blev brugt som karpedam.

Gennem tiden er søerne omkring Gisselfeld udvidet og nye beholdningsdamme til karperne, Karpedam, Smededam og Geddedam, blev anlagt da Gisselfeld var under kronen i 1661-1670. Siden er flere damme kommet til. Omkring år 1700 var Gisselfelds karpedambrug på sit højeste med 26 anlagte damme.

Karpen trives i stillestående eller langsomt flydende vand med mudderbund. Kaj Erling Dysted, der selv betegner sig som "den sidste fiskerdreng på Gisselfeld", fortæller i sine erindringer om hvordan han i den strenge vinter 1941-42 måtte cykle rundt til alle søer og damme for at vække fiskene:
"Vækningen" blev udført med isøkse. Fiskerdrengen huggede isen fri i en 10 m lang og 1,5 m bred våge, så karperne, der led af iltmangel i det tilfrosne vand, kunne overleve.


Under forårsfiskeriet blev de store avlsfisk indfanget. Det var nogle særlige eksemplarer, der var udvalgte til at føre slægten videre. En hun kunne veje op til 35 kg. Avlfiskene blev udsat i damme med lavt vand og sol, så rognen kunne udvikle sig til små karpefisk.

På billederne ses:

  • Fiskemesterhuset
  • Gisselfeld Kloster
  • Indfangning af avlsfisk