Bøddelhug ved Faxe Kalkbrud

Bøddelhug ved Faxe Kalkbrud

På et bakkedrag nordvest for byen lå Fakse rettersted, ikke langt fra kalkbruddet, der har været skueplads for flere henrettelser.
Efter sigende var den sidste henrettelse her i 1864, hvor en gårdskarl blev halshugget. En senere fortælling beretter følgende om begivenheden:

Fakse Kro og byens eneste købmandsforretning, som lå ved kirketorvet, havde rivende omsætning denne dag, for det var almindeligt, at skarer af tilskuere strømmede til offentlige henrettelser.
Fra tidlig morgen stævnede folk mod retterstedet. Adskillige langvejs fra, kørende, ridende eller til fods medbringende mad til hele dagen. Kvinder og børn var ikke mindst repræsenterede, og det var meget almindeligt at børnene, når forbryderens hoved skulle falde, blev løftet op af de voksne, så de bedre kunne se det uhyggelige skuespil.

Til at afspærre henrettelsespladsen var tilsagt 2-3 mand fra hver by i sognet, og hele styrken skulle møde bevæbnet med høtyve. Bøddelens medhjælper havde i forvejen stillet blokken op, og de mange tilskuere, som havde taget opstilling omkring pladsen og de omliggende stigninger i terrænet, ventede med stigende spænding, da tidspunktet for eksekutionen nærmede sig. Det gav et gisp i den store forsamling, da forbryderen, under skarp bevogtning, endelig ankom.

Medens præsten talte til den dødsdømte, og bøddelen gjorde sig klar til sit blodige job, stod flere af de medvirkende og så sig nervøse omkring i håb om, at en kurér i sidste øjeblik ville ankomme med den benådning, der var søgt om. Men da ingen sådan viste sig, måtte man til sidst skride til fuldbyrdelse af dommen.
Det fortælles, at karlen lige før han lagde hovedet på blokken, tog sit ur op af lommen og med rystende stemme overlod dette til en af de nærmeststående, med bøn om til sin tid, at give det til hans endnu ufødte barn.

I Faxe Kommunes Arkivers avissamling kan man blandt andet læse om, hvad det var for en forbrydelse, den henrettede havde begået.

Kilde: Dagbladet 8. august 1964  (H969 , 46.4)