Hovby kilde

Hovby kilde

 
I Hovby ved Faxe findes en hellig kilde. Den bliver kaldt Sct. Hans kilde, Hovby kilde eller Rosenkilden. Man mente, at vandet fra kilden havde helbredende virkning. Derfor kom mange langvejs fra til kilden for at drikke af det gode vand.

Ved kilden var opsat en kildeblok, som de besøgende kunne lægge penge i. Disse penge blev givet til sognets fattige. I mange år blev der afholdt kildemarked med mange salgsboder, gøgl og underholdning. I en ældre beskrivelse står, at de syge kom for at blive helbredt og de sunde for at more sig.

I 1838 byggede man et kildehus med pyramidetag. Kildevandet løb ud af et slangehoved og ud i en ældre døbefond af sandsten.

Den gamle kildeblok findes nu i Faxe kirke.