Rollotårnet 1938-1950

Rollotårnet 1938-1950

I sommeren 1938 lagde Faxe 25 meter til det ca. 80 meter høje kalkbjerg, som byen er bygget på. Årsagen til denne forøgelse var, at det i løbet af nogle få måneder var lykkedes at opføre et borglignende vartegn og udsigtstårn – Rollotårnet - fra hvis top der var et storslået udsyn.

Omkring 1. april 1938 fremsatte lokalhistorikeren, læge Jens Peter Rasmussen på et møde i Faxe ideen til opførelsen af Rollotårnet. Det kom lidt bag på folk; var det alvor eller en dårlig vittighed?
J.P. Rasmussen lavede et lille indlæg i det lokale blad, hvor han bl.a. oplyste, at det ikke skulle være noget Eifeltårn eller et Odinstårn, men derimod et Rollotårn, pynteligt og af rimelige dimensioner.
Forbilledet for tårnet var et gammelt fæstningstårn ved Rhinen, men i Faxe skulle tårnet dog opføres i granit og Faxe Kalkflint.

Allerede den 19. april 1938 vedtog Festudvalget bag Høst og Folkefesterne i Faxe, at tårnet skulle bygges, forudsat at den foreløbige finansiering kunne sikres. Og det blev den, således at det videre arbejde med forhandlinger, indhentning af tilbud m.v. tog rigtig fart.

I maj 1938 blev der indgået kontrakt mellem Fondsbestyrelsen og Høst- og Folkefesten i Faxe, Faxe sogneråd og bestyrelsen for Handels- og Erhvervsforeningen i Faxe samt A/S Faxe Kalkbrud, hvor der blev givet tilladelse til opførelse af udsigtstårnet på toppen af Møllebakken, der lå ved kanten af Faxe Kalkbrud.

Og så skulle der arbejdes hurtigt, fordi det var besluttet, at tårnet skulle indvies ved en stor festivitas lørdag den 13. august 1938 i forbindelse med afholdelse af den 5. Høst og Folkefest i Faxe, hvor Vikingen Rollo, omgivet af sine gæve krigere, atter skulle indtage sin by.

Og travlhed var der, hvilket fremgår af en artikel i et blad for Faxe Klubs medlemmer. Her står der, at hvis man den sommer om aftenen gik tur over Møllebakken, så kunne man, uanset vejret, være sikker på at se bygmester og murermester Marius Petersen klatre rundt på stilladserne og efterse dagens værk og tilrettelægge arbejdet for den kommende dag.

Tidsplanen holdt – tårnet stod færdigt til indvielsen den 13. august 1938, og i alle årene indtil det faldt, var det en stor turistattraktion, der tiltrak folk fra nær og fjern.

Til ære for læge J.P. Rasmussen og murermester Marius Petersen, der blev betragtet som sjælen i opførelsen af Faxes kendte udsigtstårn, blev der inde i tårnet i sommeren 1942 afsløret en smuk mindeplade, udført i Faxe-marmor og med kobberbogstaver.

Årene gik og så kom den skæbnedag, da det blev meddelt, at Rollotårnet skulle væk, da der skulle graves kalk under Møllebakken. Det medførte stor opstandelse blandt byens borgere, megen avisskriveri og mange forhandlinger, men der var ingen vej udenom – tårnet måtte vige pladsen.

Den 26. maj 1950 bliver dagen, hvor Pioner-Batallionen skal detonere det sprængstof, der skal få det til at synke i grus. Den første sprængning skete kl. 11.10 og derefter med mellemrum på 15-20 minutter indtil grundmuren var så perforeret, at den sidste sprængning kunne vælte tårnet, hvilket skete kl. 13.02.

Dermed var der sat et endeligt punktum for 12 år med et markant og meget kendt vartegn for Faxe – ROLLOTÅRNET.