Thorvald Stauning

Thorvald Stauning

- Danmarks statsminister 1924-1942

Faxekredsen opstillede i 1901 for første gang en socialdemokrat som folketingskandidat. Det var cigarsorterer Thorvald Stauning, en rolig og alvorlig mand, som selv var udgået af arbejderklassen.

Stauning deltog i mange møder her i kredsen. Han cyklede hertil fra København, da rejsen både var dyr og pengene små.

Stauning udfoldede sine store evner som organisator og agitator. Dog havde han svært ved at skaffe sig ørenlyd ved møderne i Kongsted. Kongsted-bønderne ikke alene afbrød Stauning, de trampede også i gulvet og hamrede i bænkene og lavede al den uro, de kunne. På et tidspunkt blev det arbejderne i Faxe for meget, så de mødte op med ca. 70 mand for at sætte skik på bønderne, og så blev der nogenlunde ro.

Ved folketingsvalget i 1906 blev Stauning valgt ind i Folketinget. Valghandlingen foregik på Kirketorvet i Faxe, hvor vælgerne samledes på kredsens eneste valgsted. Her talte kandidaterne og deres ordførende stillere, før valghandlingen begyndte.

Efter en periode som kontrolminister og senere som socialminister i Zahle-regeringen, blev Thorvald Stauning statsminister i landets første socialdemokratiske regering. Denne post havde han til sin død i 1942.

Ved begravelsen deltog faner fra hele landet, og også fra Østsjælland sendte man sin fanebærer til København for at hylde en gammel kammerat, som i et langt liv havde slidt for arbejdersagen.

En mindeplade er opsat på Danske Banks bygning på Kirketorvet.

På billederne ses:

  • Jernbanestationen i Faxe Ladeplads med Thorvald Stauning med cykel og Martin Jørgensen med vest.
  • Mindetavle over Thorvald Stauning, Den danske Bank's bygning, Kirketorvet i Faxe.

Kilde:  H50