DM i skiløb

DM i skiløb

Skihop, slalom, styrtløb, langrend - ingen vintersportsdiscipliner var tilsyneladende umulige for Haslev Skiklub i 1940’erne: ”Vinteren i Haslev varer ca. 14 dage længere end de fleste andre steder i Danmark […] idet Haslevs skiløbere kan spænde skiene på lige ved deres havelåge” skriver klubben i en beretning fra 1942.
Haslev Skiklub blev stiftet i 1941 og allerede samme år var skiklubben arrangør af det første Sjællandsmesterskab i skiløb. I 1942 havde man tilstrækkelig erfaring til at arrangere det første stævne i provinsen om Danmarksmesterskaberne i langrend.

At der var taget højde for meget i planlægningen, kan du se i arrangementets program:

Program for Danmarksmesterskaberne 1942 i Langrend - Søndag den 8. Februar 1942

Tog: Ordinært tog afgaar fra København kl. 8,39, ankomst til Haslev kl. 10,37. Ekstratog afgaar antagelig fra København kl. 8,15.
Ordinært tog afgaar fra Næstved kl. 9,03, Ankomst Haslev kl. 9,34.

Kl.11: Navneopraab og Fællesspisning paa Jernbanehotellet i Haslev, hvorfra der kan reserveres transport til Bregentved (ca. 4 km).
Deltagerne skal være til stede ved navneopraabet for at kunne deltage i løbet. Er toget forsinket forrykkes tiderne tilsvarende.

Kl. 13.30: Start ved Bregentved.

Kl. 14.30-16: Opløb ved Bregentved.

Kl. 18.00: Præmieuddeling og Fællesspisning paa Jernbanehotellet i Haslev.
Der serveres en stor kotelet og dessert for 3 kr. Kuverter skal forudbestilles paa hotellet.

Tog: Ordinært tog mod Nord afgaar fra Haslev kl. 22,07, ank. Købh. Kl. 23,54 Eventuelt ekstratogs afgang bekendtgøres kl. 19. Ordinært tog mod syd afgaar fra Haslev kl. 21.06.
Overnatning: Maa forudbestilles paa hotellerne.

Oplysninger: Sjællandskredsen: Tlf. Faxe Ladepl. 181 og Haslev 201, Skiklubben.

Stævnets Protektor: Lensgreve Chr. Moltke, Bregentved.

Officials:
Overdommer: Overlæge Dr.med. Harald Hansborg, København, Formand for Dansk Skiforbund.
Dommere: Stævnelederen Karl Thomsen og Løjpechefen S.G. Lundgren
Startere: Ettrup Petersen (Køge), Poul Madsen (Haslev)
Tidtagere: Herborg (Møen),Uhrenfeldt Larsen (Næstved)
Maaldommere: Vietz (Køge), Nissen (Haslev)

Til alle Skiløbere og Turister:
Haslev Skiklub henstiller til alle skiløbere og turister at erindre, at skiløjperne fortrinsvis findes paa private jorder og i private skove, hvor vi velvilligst har faaet tilladelse til at løbe paa ski paa stier og veje paa følgende betingelser:
1. Marker maa ikke betrædes uden tilladelse fra ejeren.
2. Marker med vintersæd maa ikke betrædes.
3. Vildthegn maa aldrig gennembrydes, Indhegninger maa ikke aabnes.
4. Unge plantninger maa ikke gennemløbes.
I de indhegnede unge plantninger kan vildtet nemlig gøre megen skade, hvis det slipper ind gennem huller i hegnet eller gennem aabne led, og en skiløber kan knække mange hjerteskud paa unge træer ved at løbe over dem. Paa marker med vintersæd ødelægges denne af sammenpakket sne i løjperne.

Vi maa alle betragte os som gæster paa disse omraader, hvor vi har faaet tilladelse til at løbe, og vi maa alle nøje overholde ovenstaaende gæsteregIer. Gør vi ikke det, risikerer vi, at det bliver nødvendigt at udelukke alle skiløbere fra disse skønne, private omraader, som vi er taknemmelige for at kunne benytte.

Velkommen til Haslev Søndag den 8. Februar 1942.

På billedet ses: Deltagere ved Danmarks Mesterskaberne i skiløb i 1942, Haslev.

Kilde: A106