Haslev Gymnasium

Haslev Gymnasium

Rejsegilde 1916 - Gymnasiets bygninger i Skolegade blev indviet den 26. oktober 1916, men undervisningen var i gang allerede fra 1914, hvor Indre Mission med højskoleforstander P. C. Davidsen i spidsen etablerede Haslev Gymnasium i en bygning på Tingvej, der før havde huset Langes Private Realskole.

100 år senere er Haslev Gymnasium en del af Midtsjællands Gymnasium - og der er naturligvis både mundtlig og skriftlig eksamen hvert år. Sådan var det ikke i begyndelsen. Da det første studenterhold var ved at være færdigt på Haslev Gymnasium i 1917, måtte eleverne rejse til København for at gå til mundtlig eksamen, for gymnasiet havde endnu ikke dimmissionsret. Den skriftlige eksamen foregik på Herlufsholm.

På billederne ses:

  • Haslev Gymnasium, Rejsegilde 1916, Skolegade 31.
  • Højskoleforstander P. C. Davidsen henter tre elever, i sin bil ved Haslev Station, efter mundtlig eksamen i København, 1917.