Haslev Seminarium

Haslev Seminarium

"Det var en sommerdag i 1928. Ferien var forbi, og den smukke lille sjællandske by, Haslev, lå der midt i sin indfatning af mark og skov, som en Tornerose, der var ved at vågne af sin søvn.
De mange unge, der strømmede ud over byen, hver gang et tog ankom, var friske og brunede af det herlige friluftsliv i den dejlige, lange sommerferie. De gav byen et livligt præg af glad ungdom. Og i samme grad som deres antal voksede, foryngedes byen. – Det hændte nu og da, at en af de indfødte med et lyst smil vendte sig i vinduet, når han eller hun hørte de glade stemmer på gader og veje, og udbrød: "Så, nu er freden forbi; nu har vi seminaristerne igen; der har dog ellers været velsignet fredeligt så længe, de var borte!" Men man mærkede dog godt, at der bag det tilsyneladende uvillige udbrud lå en god portion tilfredshed gemt.
Sandt er det da også, at den skolesøgende ungdom giver byen et eget præg; og ikke alene det: men den bringer så meget andet godt med sig til byen, så det er ikke underligt, at byens borgere ser hen til feriens afslutning med en smule glad forventning."

Sådan indleder Svend Aage Hansen et lille skrift, han har kaldt ”Blade af en seminarists hændelser, spredte dagbogsoptegnelser fra Haslev Seminarium”. I skriftet kan du læse om hverdag, fest og eksamenskuller blandt andet – det er et tidsbillede på livet i og omkring Haslev Seminarium som uddannelsesinstitution i slutningen af 1920’erne.

Skriftet slutter med ordene:

"Endelig er vi da over den trange tid, nu er bøgerne en saga blot. Friheden skal nu nydes i fulde drag, og vi dyrkede kammeratlivet flittigt med fester og ture i de sidste dage, inden vi skulle skilles.
Vi tog en bevæget afsked med det frie sorgløse skoleliv og skød tanken om kommende dages kampe og skuffelser ud i det fjerne. De få dage gik hurtigt, ak alt for hurtigt, og snart tyndede det ud i flokken, den ene efter den anden pakkede sine pakkenelliker og drog på landevejen ud. Der blev så underlig tomt herhjemme i Haslev, en mærkelig stilhed indfandt sig; men sandheden var ikke til at komme udenom. De fire herlige år var slut."

På billederne ses:

  • Haslev Seminarium, Søndergade 12-14
  • Lærerstuderende ved Haslev Seminarium
  • Damegymnastikhold på Haslev Seminarium
  • Herregymnastikhold på Haslev Seminarium

Kilde: A239