Haslevs udvikling

I 1949 skrev Mogens Lorentzen om Haslev i bogen Den hvide kilde:
”Først i 1870 fik Tiden Øje paa Haslev: trods Modstand fra Gisselfeld Kloster, der nødig saa sin fornemme Ro forstyrret af moderne Spektakel, langede den ny østsjællandske Jernbane en krum Arm ud mod den stillestaaende By; dermed kom Udviklingen i Skred, og Haslev gik ind paa Linie med den almindelige Vækst af dansk Provins siden da.”

Så kort kan det måske siges. Og dog - der var liv i Haslev både før og efter 1870. Selv om landsbyens forandring til stationsby medførte en driftig udvikling er der også andre faktorer, der har sat præg på byen, der er den største i Faxe Kommune.

Haslev by i årstal

 • 1120  -  Haslef
 • 1100-tallet   Kirken opføres i faksekalk og kridtsten
 • 1286  -  Hasleby
 • 1370  -  Haslæ  Haslev kirke omtales i Roskildebispens jordebog
 • 1376  -  Haszle
 • 1456  -  Haslev får egen fastboende degn
 • 1567  -  Peder Oxe, Gisselfeld, får birkeret over bl.a. Haslev
 • 1645  -  Den første kirkebog – Hasle
 • 1682  -  Harslef / Haslef  Der er 30 bøndergårde: 25 er ejet af Bregentved gods, 2 af kirken og de øvrige af hhv. Eskildstrup, Ahrenborg og Giesegaard Bondebyen kaldes også for Jydekrogen”
 • 1721  -  Frederik IV’s rytterskole erstatter degneskolen
 • 1748  -  Haslev hører under Bregentved birk – ordinært ting hver fredag
 • 1782  -  Spindeskole
 • 1790  -  Bregentved gods inddeler landbrugsjorden i Haslev til kobbelbrug
 • 1792  -  Hoveriforening - Fæstebønderne i Haslev er forpligtet til hoveri på Bregentved
 • 1795  -  Spindeskolen lukker
 • 1800  -  Udskiftning - den enkelte fæstegård får sin jord placeret samlet
 • 1801  -  Der bor 593 mennesker i sognet
 • 1840’erne   Ridende post mellem Haslev, Ringsted og Vemmetofte. Postvognen kommer til byen tre gange om ugen
 • 1844  -  Haslev og Omegns Landboforening
 • 1851  -  Særskilt tingsted for Gisselfeld ophæves og den ordinære ret henlægges til Bregentved
 • 1854  -  Brandassuranceforeningen for Grevskabet Bregentved og Omegn
 • 1860  -  Sygeforeningen for Haslev Fresløv sogne
 • 1860’erne    Bregentved gods begynder at sælge gårdene i Haslev til de hidtidige fæstere
 • 1865  -  Sprøjtehus ved kirken
 • 1869  -  Fattiggården
 • 1870  -  Stationsby - Jernbanestation med togforbindelse til Roskilde og Masnedsund er startskud til en rivende udvikling. 

 

Haslev station

 

Kildehøjskolen
Bondestandens Sparekasse flytter fra Terslev og Rønnede til Haslev 
Landsbyen Hasle ændrer navn til Haslev. 
Der bor 1164 mennesker i sognet.

 • 1873  -  Frem til 1913 afgår der postvogn mellem Haslev og Rønnede to gange dagligt
 • 1878  -  Haslev Bryggeri – nedlagt i 1915
 • 1879  -  Første missionshus

                       

                       Missionshuset Haslev ca. 1890

 

 • 1882  -  Haslev Håndværkerforening
 • 1887  -  C.J. Ulrich sørger for oprettelse af en enkelt telefonledning fra Køge til Haslev
 • 1889  -  Haslev Andelsmejeri
 • 1890  -  Anlæggelse af sidegader til Jernbanegade begynder
 • 1891  -  Haslev Højskole 

Statstelegrafstation i Haslev

 • 1893  -  Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn flytter fra godskontoret til Haslev 

Haslev Freerslev Sygekasse (IM)

 • 1894  -  Apoteket rykker fra Dalby til Haslev 

Haslev Bank 
Første telefoncentral – syv abonnenter 
Missionshuset Bethesda 
Første gadebelysning – petroleumslygter 
Nyt sprøjtehus

 • 1895  -  C. J. Ulrich etablerer Haslevs første elektricitetsværk, der kan forsyne hans kolonialforretning og en mindre del af byen med strøm. 

Første politibetjent – i dagtimerne 
Jernbanehotel

 • 1896  -  Haslev Andelsslagteri 

Langes Private Realskole

 • 1897  -  Teknisk Skole 

Haslev Borgerskole

 • 1899  -  Herregårdsmejeriet Trifolium – verdens største andelsmejeri 

                    

                    Trifolium Andelsmejeri, Haslev. 1900-1920

 

Haslev Gasværk

 • 1900  -  Haslev Håndværkerskole 

Haslev Handelsstandsforening 
Haslev Borgerforening

 • 1902  -  Grev Moltke, Bregentved, skænker byen Haslev Badeanstalt – karbad 35 øre, brusebad 10 øre
 • 1903  -  Haslev Sanatorium
 • 1904  -  Haslev Landbrugsskole 

Birkekontoret flytter til Haslev 
Første hestemarked

 • 1905  -  Ting- og Arresthus 

Haslev Seminarium 
Fattiggården lukker – Solhjem etableres i bygningen

 • 1906  -  Amtsudstillingen – en udstillingsby med forlystelser, landhåndværk, industri og landbrug opføres om sommeren og vækker opmærksomhed landet over

Fortovene i Jernbanegade får flisebelægning

 • 1907  -  Håndværker- og Landbobanken 

Bondestandens Sparekasse 
Biograf

 • 1908  -  Haslev Handelsskole 

A/S Haslev Elektricitetsværk 
Lysholm skole

 • 1909  -  Byen får vandværk og 200 ejendomme får indlagt vand 

Håndværkersvendenes Syge- og Hjælpeforening for Haslev og Omegn (Svendeforeningen)

 • 1914  -  Haslev Kontrolskole 

SEAS – Sydøstsjællands Elektricitets A/S

 • 1914-1916   Kirken ombygges og udvides
 • 1915  -  Amtssygehuset i Haslev – plads til 28 patienter

          

           Haslev Amtssygehus

 

 • 1916  -  Jernbanegade brolægges
 • 1918  -  Haslev Grundejerforening
 • 1919  -  Haslev Brandkorps - Værnepligt i byens brandværn for mænd mellem 20-50 år 

Haslev Biblioteksforening 
Haslev Gymnasium 
Politistation og natpoliti

 • 1920  -  Haslev Seminariums Elevforening
 • 1921  -  De Gamles Hjem 

Haslev Folkebibliotek

 • 1922  -  Haslev udvidede Højskole
 • 1922  -  Lensafløsningen – grevskabet Bregentved overgik til fri ejendom og meget jord måtte afstås til udstykning 

Grev Moltke, Bregentved, skænker byen en brandstation 
Håndværkerhøjskolen
Der bor omkring 5000 mennesker i sognet

 • 1924  -  Garderforeningen for Haslev og Omegn
 • 1930  -  Børnehave i Skolegade - Privat
 • 1933  -  Turistforeningen for Haslev og Omegn

            Haslev Jagtforening

 • 1934  -  Haslev Rådhus
 • 1936  -  Enigheden - Haslev Freerslev Sygekasse (IM) og Sygeforeningen for Haslev Fresløv sogne fusionerer
 • 1940  -  Første børnehave med offentlig støtte – senere Lillebo
 • 1945  -  Flere af byens skoler beslaglægges af den tyske besættelsesmagt og Håndværkerskolen bruges som lazaret
 • 1946  -  Haslev Borger- og Realskole, Bregentvedvej
 • 1949  -  Ny brandstation ved Themstrupvej

          

           Haslev Brandstation 1965

 

Herregårdsmejeriet Trifolium lukker

 • 1961  -  Teknisk Skole lukker
 • 1966  -  Haslev Sygekasse – Enigheden slås sammen med sygekasserne i Bråby, Terslev og Førslev 

Grøndalsskolen, Bregentvedvej

 • 1967  -  Haslev Borger- og Realskole, Sofiendalsvej 

Haslev Teknikum 
Haslev Borgerforening nedlægges

 • 1970  -  Landbrugs- og husholdningsskolen lukker 

Haslev Efterskole

 • 1973  -  Haslev Badeanstalt lukker 

Haslev Privatskole

 • 1974  -  Nordskovsskolen
 • 1975  -  Svendeforeningen nedlægges
 • 1977  -  Haslev Svømmehal

          

           Haslev Svømmehal 1977

 

 • 1981  -  Der bor 9.146 mennesker i Haslev by
 • 1984  -  Haslev Håndværkerforening nedlægges
 • 1987  -  Haslev Idrætshøjskole (KFUM- og K, IM) 

Sofiendalskolen

 • 1993  -  Renovering af Jernbanegade påbegyndes
 • 1995  -  Haslev 125 år som stationsby
 • 2002  -  Trifolium rives ned
                 Rema 1000 åbner
 • 2003  -  Trifoliumgården opføres
              Haslev Sygehus lukker – står tomt i 7 år
 • 2005  -  Brand på Sofiendalskolen
 • 2008  -  Apoteket, Jernbanegade 5, lukker og flytter til nr. 11
 • 2009  -  Der bor 10.941 mennesker i Haslev by
 • 2010  -  Haslev Seminarium lukker 

 

   Haslev udvidede Højskole lukker
   Emmaus Galleri og Kursuscenter åbner på Den udvidede Højskole

 • 2011  -  Haslev Fysioterapi flytter ind på i det nyrenoverede sygehus

 • 2012  -  Bethesda rives ned
               Tilbygning til Haslev Kirke – kirkehus og glashus

 • 2013  -  Faxe Kommune køber en del af Seminariet

 • 2014  -  Lysholm skole lukker
              Vibeengskolen starter med 0-6 klassetrin

 • 2015  -  Jernbanestrækningen Næstved-Køge Nord forberedes til elektrificering
               Grøndalsskolen nedrives
               Menighedsfritidshjemmet på Sofiendalsvej lukker

 • 2017  -  stay@delores, Bed and Breakfast, åbner i det tidligere fritidshjem
               Faxe Kommune køber Posthuset
               Jernbanegade renoveres
               Demenslandsby på Grøndalsvej påbegyndes
               En del af Faxe Kommunes administration rykker ind i Det gamle Seminarium

 • 2018  -  Haslev Museum lukker
               Præstegården rives ned
               Haslev Møbelsnedkeri lukker

                       

 • 2019  -  Cykelsti på Troelstrupvej og Søndergade

                     

 • 2020  -  Haslev 150 år som stationsby