Herman Petersen, 1878-1954

Herman Petersen, 1878-1954

Herman Petersen var søn af teglværksejer Anders Petersen, Troelstrup Teglværk.

Lige fra drengeårene var han interesseret i at tegne og male. Efter skolegangen blev han lærling hos malermester Grandahl i Jernbanegade.

Han aflagde svendeprøven d. 29. april 1899 og valgte kort efter, som det var almindeligt for håndværkersvende, at dygtiggøre sig i udlandet.

Han var på "valsen" igennem Tyskland, Schweiz, Østrig, Ungarn og især Italien de følgende 4 år. Undervejs udførte han en serie akvareller - de bedste nok fra Vicovaro i Sabiner-bjergene ved Rom, hvor han opholdt sig i en 4 måneders periode.

Herman Petersen var som kunstner selvlært, men ved rejser og kurser erhvervede han sig en viden om kunstmalerfaget, som han bragte med sig gennem livet. Han etablerede sig som malermester i Haslev og underviste på Teknisk Skole og Håndværkerhøjskolen, men valgte fra 1930'erne udelukkende at hellige sig malerkunsten.

Herman Petersen var en alsidig kunstner. Han udførte dekorationer til dilettantforestillinger, han stod bag udkast til kommunevåben i 1930'erne og også det våben, de 3 fakler, der godkendtes i 1949. Han udførte akvareller og oliemalerier med motiver mange steder fra: Jylland, Bornholm, Skåne, Norge, England etc. Flest dog fra Sydsjælland. - Som han sagde: "Poesien begynder syd for Køge".