Havneliv

Havneliv

I året 1843 anlagde Vemmetofte kloster og Bregentved gods i fællesskab den første anløbsmole ved Faxe Strand.
Molen blev først og fremmest benyttet til udskibning af kalkprodukter fra det nærliggende Faxe Kalkbrud.

I året 1850 anlagde Rosendal gods en lignende anløbsmole ca. 300 meter øst herfor.

I 1864 blev Vemmetoftes og Bregentveds anløbsmole udbygget til en egentlig havn, kaldet ”Den store Havn”, og Rosendal byggede i 1870 en tilsvarende havn i forlængelse af deres anløbsmole. Den hed i en lang årrække ”Den lille Havn”.

I 1985 blev ”Faxe Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn” anlagt vest for de eksisterende havne.

 

I forbindelse med, at der i år 2004 blev vedtaget en ny lokalplan for havnearealerne i Faxe Ladeplads, blev der i tilknytning hertil udarbejdet en historisk redegørelse. Den fortæller i korte træk om flere af de mange spændende aktiviteter, der i årenes løb har udfoldet sig i og omkring de områder, der er omfattet af planen.

Her kan du hente Arne Aasbjergs beretning om havnene i Faxe Ladeplads og deres historie: