Toldoppebørselskontrollør i Faxe Ladeplads

Toldoppebørselskontrollør i Faxe Ladeplads

I arkivets gemmer ligger salmer, sunget ved Toldoppebørselskontrollør og Dannebrogsmand Lauritz Wangs jordefærd den 14.6.1892 fra Hylleholt kirke i Faxe Ladeplads. Lauritz Wang var toldoppebørselskontrollør ved toldstedet i Faxe Ladeplads indtil sin død.

Og hvad dækker mon stillingsbetegnelsen, der består af 25 bogstaver?

En toldoppebørselskontrollør var en person, der opkrævede toldvæsenets indtægter. Titlen er en gammel titel, som første gang ses anvendt i Rørvig i 1845 om en mand, der blev ansat i en forhenværende tolders sted. Antallet af toldoppebørselskontrollører var i 1851 oppe på i alt 34 personer (ekskl. Slesvig). På mange mindre toldsteder trådte de i stedet for en højere lønnet toldkasserer. I takt med ansættelser af toldforvaltere reduceres antallet af toldoppebørselskontrollørere og i 1880 var antallet godt og vel reduceret til det halve. I 1916 blev titlen ændret til toldforvalter.

Toldstedet i Faxe Ladeplads har sin oprindelse tilbage til 1842, hvor der blev oprettet en toldvagt i et lille hus ved stranden og med fast stationeret toldbetjent. Toldvæsenet lejede huset af grev Moltke på Bregentved og lejekontrakten var gældende indtil 1932, hvor grevskabet skænkede jorden til toldvæsenet. Den gamle bygning fra 1842 blev i 1900 erstattet af en flot gedigen rødstensbygning, Hovedgaden 17. Selve toldstedet blev nedlagt i 1970.