Skoledebat anno 1921

Skoledebat anno 1921

 

"kampskrift" fra skoleinspektør K. A. Kristensen, Karise Skole, forud for afstemning om revision af Skole- og Undervisningsplanen af 1921. Der er ting her, som også er aktuelle i dagens debat om folkeskolen, såsom hvor lang undervisningstid skal børnene have, og spørgsmål om lærernes tidsforbrug. Dengang var der blot tale om flere undervisningsdage, hvor vi i dag taler om længere skoledage (heldagsskolen).