Kongsted Brugsforening

Kongsted Brugsforening

Kongsted den 16.1.1911:

”Beboere: Kongsted og Omegn indbyder herved til at oprette en Forbrugsforening i Kongsted. Da her føles en stadig voxende Trang til et saadant Andelsforetagende, anbefaler Undertegnede, at Beboerne slutter sig sammen for at danne en sådan. Hvis der opnaas et tilstrækkeligt Antal Underskrifter sammenkaldes til et Møde i Kongsted Forsamlingshus, hvor nærmere bestemmelser vil blive foretaget”.

Dokumentet er underskrevet af et meget stort antal beboere i Kongsted og omegn.

På baggrund af dette blev der søndag den 29.1.1911 i Kongsted Forsamlingshus besluttet at oprette en brugsforening. Lars Hansen, Kongsted, valgtes som den første formand for bestyrelsen.

   

Billedet er et udsnit af legitimationskort udstedt 6. maj 1930 af Køge Toldkammer, som bevis for, at Kongsted Brugsforening er anmeldt til toldvæsenet om forhandling af stærke drikke.

Kilde: A141