Missionshuset Nazareth

Missionshuset Nazareth

I 1887 er der en gruppe borgere i Førslev Sogn og omegn, der arbejder for at få opført et missionshus i Førslev.

Drivkraften ved missionshusets opførelse udgik især fra indremissionær og parcellist Hans Hansen, Levetofte, parcellist Hans Nielsen, Førslev Enghave og murer Niels Nielsen, Førslev.

Det er da også Hans Hansen og Hans Nielsen, der på missionshuskomiteens vegne hæfter med deres personlige underskrift på en låneobligation på 1500 kr. optaget i Førslev / Sneslev Sogns låne- og sparekasse med en rente på 4 % og en løbetid på 10 år. Obligationen er underskrevet ”Levetofte d. 1. juli 1887 og skal være tilbagebetalt d. 16. december 1896”.
Komiteen bestod ifølge protokollen af parcellist Hans Hansen, Levetofte; Hans Nielsen, Førslev Enghave; murer Niels Nielsen, Førslev; urmager Niels Jacobsen, Levetofte; ungkarl Niels Peder Frederiksen, Lysholm; gdr. Lars Jensen, Levetofte og Peder Reirsholts enke, Levetofte.

Komiteen, der også er nævnt som udvalget, indsamlede bidrag på i alt 1.300 – 1.400 kr. fordelt over 10 år. Indsamlingen foregik i Førslev og de omliggende sogne.

Det er da også en større kreds, der underskriver vedtægterne og derigennem forpligtede sig til at bære alle udgifter og betale afdrag, indtil huset er gældfrit og da kan skænkes til Indre Mission.

Det påhvilede underskriverne at betale afdragene, også selv om de flyttede fra sognet. Det var trange kår dengang i 1887. Indtægterne var lave, måske især på landet. En dagløn dengang var under 1 kr., så det har for nogens vedkommende været små beløb, de kunne give til huset.
Der blev købt en grund på ½ skæppe land for 250 kr. (½ skæppe er ca. 350 m2) De 24.000 mursten kostede 480 kr.; - der blev købt tømmer og brædder for 464 kr. 2.000 tagsten kostede 154 kr., murerarbejdet 257 kr. tømrer og malerarbejdet beløb sig til 35 kr. I alt har byggesummen beløbet sig til 1.960 kr., hvilket må anses for at være billigt.
At det kunne gøres så billigt, skyldes, at murer Niels Nielsen, der byggede huset, kun havde beregnet et meget lille vederlag, og at der har været en del vederlagsfrit arbejde fra andre medlemmer i missionen.

Missionshuset blev bygget i løbet af sommeren 1887, og pastor Nyeborg holdt talen ved indvielsen. Huset fik navnet ”Nazareth”.

Søndagsskolen begyndte ved 10-tiden med salmesang og historielæsning. Der var uddeling af frugt, og børnene fik kage og sodavand fra Førslev Bryggeri. Hvor mange børn, der gik i søndagsskole, er ikke ført til protokols, men når den årlige juletræsfest er beskrevet, var der sidst i 1930’erne ca. 100 personer, heraf halvdelen børn.
Ved juletræsfesten blev der serveret varm chokolade og forskellige slags brød og godteposer til børnene.

I en avisartikel i anledning af missionshusets 60-års jubilæum i 1947 kan bl.a. læses: ”Indre mission fik aldrig noget stærkt tag i Førslev og i en længere periode indtil det blev sat i stand, var der meget længe imellem, at der blev holdt møder”.

I 1962 blev missionshuset solgt til privat beboelse.

Kilde: A334