Øster Egede kirke og Dansk Klokkemuseum

Øster Egede kirke og Dansk Klokkemuseum

Umiddelbart vil man tænke – hvad har det med hinanden at gøre?

En hel del, for på et loft ved Øster Egede Kirke havde der siden 1850-erne ligget et gammelt forfaldent værk til et tårnur, der viste sig at være fabrikeret i slutningen af 1600-tallet.

En forhenværende formand for menighedsrådet havde undersøgt, hvorvidt det var muligt at fremskaffe midler til en istandsættelse, men det var desværre ikke muligt. Derfor blev der rettet henvendelse til Dansk Klokkemuseum, der har til huse i Over Lerte Kirke ved Sommersted i Sønderjylland, om de var interesserede. Det var museet, under forudsætning af, at de kirkelige instanser i Roskilde Stift og Nationalmuseet sagde god for det. Det viste sig at være helt uproblematisk.

Urværket blev hentet til Dansk Klokkemuseum i 2005 og i den anledning udtalte museumslederen til dagspressen, at selv om det så herrens ud, så ville det blive en juvel i museets samling af tårnurværker. Museumslederen fremhævede det flotte smedearbejde i urværkets ramme og de mange andre detaljer, der ville komme tydeligt frem, når værket var blevet restaureret.

Hermed blev et tårnurværk fra Øster Egede en juvel i et klokkemuseum i Sønderjylland.