Kirkens kalk

Kirkens kalk

Roholte kirke er opført i 1441. Kirkens altersølv blev fjernet under svenskekrigene i 1658, men allerede samme år skænkede ejeren af Lindersvold hovedgård og dennes hustru en ny alterkalk. På foden af alterkalken er indgraveret: C.L. - D.F., (Christoffer Lindenov og Dorthe Friis) og deres våben, og på skaftet af kalken står: JESU BL.

På selve bægeret er indgraveret: Anno 1658 in Februario hafver di svenske Krigsfolck pløndrid oh borttaged Kalck og Disk af Roholte Kirche, hvorfore wel b Christoffer Lindenav til Lindes Wold hafver gifved denne Kalck og Disk igjen til samme Kirchk.

Denne kalk er stadig i brug ved altergang