Søn af en tøffel- og træskomand

Lars Nielsens Erindringer”Min Fader var Tøffel- og Træskomand, Min Moder var Vaskekone”. Sådan indleder Lars Nielsen, friskolelærer, sine erindringer, som er samlet og nedskrevet i en lille bog med titlen Optegnelser om mig selv – en friskolelærers erindringer. Bogen er udgivet af Faxe Herreds Lokalhistoriske Arkiv i 1979.

I forordet, skrevet af daværende arkivleder Eigil Betzer-Pedersen, lyder det blandt andet:

Imellem det mangeartede materiale, som indkommer til Faxe herreds lokalhistoriske arkiv, dukkede friskolelærer Lars Nielsens manuskript ”Optegnelser om mig selv” op i eftersommeren 1978.

Lars Nielsen har nedskrevet sine erindringer i årene 1900-1904, altså da han havde passeret de 60 år, men selvom visse hændelser kan være sløret i løbet af de ca. 40 år, der er gået, siden det beskrevne fandt sted, så er der intet der tyder på, at hans optegnelser ikke er i nøje overensstemmelse med hans virkelige oplevelser.

Økonomisk vinding kan ikke være grunden til, at Lars Nielsen forlod sit håndværk og kastede sig over lærergerningen. Snarere var det en trang, som opstod hos en mand, der på grund af omstændighederne var afskåret fra at leve det for datidens ungdom normale liv, og som derved fik tid og lejlighed til at tænke over de forhold, hvorunder børn og unge levede og på de uddannelsesmuligheder, der var til rådighed for dem.

Der skulle megen idealisme og nøjsomhed til for at vove det spring, som Lars Nielsen tog. Stor støtte har han utvivlsomt haft fra de personer, der omgav ham og som opmuntrede ham. Først og fremmest må den dynamiske og initiativrige pastor A.P.M. Leth, Ulse, være den, som foranledigede, at Lars Nielsen begyndte sin uddannelse og senere tog fat på den praktiske lærergerning.

Lars Nielsen, der blev født i Sdr.Dalby sogn, har ikke efterladt sig efterkommere, men hans slægt er stadig rigt repræsenteret på egnen.