Dragon Jens Christensen skudt i 1864

Dragon Jens Christensen skudt i 1864

Jens Christensen blev født på Skyttemarksgården den 19. Juli 1837 i St. Spjellerup som søn af gårdmand Christen Rasmussen og hustru Else Margrethe Jensdatter.

Indkaldt til værnepligtstjeneste ved 4. Dragonregiment i Næstved den 29. Juli 1859. Efter endt militærtjeneste vendte Jens Christensen hjem til sin fødegård, og i 1861 giftede han sig i Frederiksberg Kirke med Inger Marie Hansen. De bosatte sig i Store Ebberup i Bjernede sogn, Sorø Amt, og her blev deres eneste datter Else Marie født den 1. juli 1863.

Kort tid efter begyndte mobiliseringen til den kommende krig. De regimenter der havde garnison i hertugdømmerne blev opstillet på krigsstyrken først. Da Jens Christensen tilhørte mobiliseringsstyrken ved 4. Dragonregiment i Slesvig, blev han hurtig indkaldt og drog 13. december 1863 af sted for at melde sig til sit regiment.

Dragon Jens Christensen blev skudt i Bøffelkobbel den 22. Februar 1864, medens han var på vej tilbage for at melde om prøjsernes gennembrud af forpostlinien. Han blev af ægteparret, Jørgen og Katrine Fink, båret ind i deres seng, hvor han døde. Om en anden soldat, Hans Hansen fra Kyse, fortælles, at han af ukendte årsager var blevet bragt ind i huset hos Finks. De døde blev af Jørgen Fink begravet i forhaven. Soldaterne blev begravet uden kiste, men dækket af dragonens blå kappe.

”De vog dem, vi grov dem en grav i vor have” - Ordene, som gjorde graven landskendt, skrev Holger Drachmann (1846-1908) efter et besøg i det gamle danske land, da han i 1877 udgav bogen ”Derovre fra Grænsen”.