Kvindevalgretsforeningen

Kvindevalgretsforeningen

Landsforbundet for Kvinders Valgret blev stiftet i 1907 og snart var der 130 kvindevalgretsforeninger spredt over hele Danmark, - også en i Terslev.

Foreningens mål var fuld ligestilling mellem kønnene. I 1908 fik kvinder kommunal valgret og valgbarhed, men man kæmpede for at få politisk valgret.

I 1910 indkaldte Kvindevalgsretsforeningen i Terslev til møde i Terslev forsamlingshus. Aftenens emne var :”Mændenes frihedskamp i forrige århundrede”.

At der ikke blev brugt mange midler på markedsføring kan man se på den håndskrevne tilføjelse nederst. Her står: "Bekendtgøres kun på denne måde. Sig det til Deres naboer.”

Kilde: A321