Tollerød Foredragsforening

Tollerød Foredragsforening

I 1919 stiftede man i Tollerød en forening, der skulle bidrage til det kulturelle liv i den lille by. Tollerød Foredragsforening blev den kaldt.

Foreningen arrangerede foredrag, højtlæsning og anden underholdning.

Man betalte efter status: gårdejerne betalte mest, derefter parcellister og husmænd. Enlige fik rabat.

I foreningens forhandlingsprotokol kan man se, at der jævnligt var bestyrelsesmøder, hvor kommende arrangementer blev planlagt.

Ved det sidst beskrevne møde drøftede man om foreningen skulle fortsætte. Det ser ud til, at man valgte at blive ved lidt endnu, men protokollen slutter i 1927.

Kilde: A439