Iskælderbakken

Iskælderbakken

 

Den gamle landsby Tureby er for længst væk og erstattet af Turebyholm Gods med hovedbygning, parkanlæg og tilhørende avlsbygninger.

I det flade landskab umiddelbart nordøst for parken og godt gemt af store, gamle egetræer findes stadig den lille morænebakke, som i dag kaldes for ”Iskælderbakke”. Den rummer en iskælder fra midten af 1800-tallet, og på toppen er et lille og meget særpræget tehus.

I tidligere tider har bakken antagelig fungeret som henrettelsessted (stejlebanke eller rakkerbanke), idet processen kunne ses af et stort publikum og blev betragtet som en særlig form for folkelig underholdning.

Historien fortæller, at en af Svend Gønges betroede mænd, Laurids Hemmingsen blev dømt den 25.maj 1660 til hjul og stejle ved Thurebygaard Tinge, og kort efter blev dommen eksekveret uden nåde.