Apoteket ved Søtorup Sø

Apoteket ved Søtorup Sø

Søtorup Sø er en af Danmarks højest beliggende større søer: hele 56 m over havets overflade. Engang lå her en badeanstalt. Med både toiletter og badebroer var Søtorup Sø et yndet badested. Ved Søtorup sø har der også været apotek engang.

Apotekets beliggenhed var et kompromis mellem Grevskabet Bregentveds og Gisselfeld Klosters interesser og ikke lige den mest centrale eller hensigtsmæssige for egnens beboere. Apoteket lå Ny Ulsevej 17, højt placeret med pragtfuld udsigt over Søtorup Sø.

Den 1. august 1859 kunne apoteker Oluf Mygdal for første gang slå dørene op. Men allerede i 1894 måtte apoteket flytte. Landsbyen Hasle havde udviklet sig til stationsbyen Haslev og Haslev-Freerslev sogneråd fandt det uholdbart, at apoteket lå så afsides. Den 28. juli 1894 åbnede apoteket i stedet i Jernbanegade 5, Haslev.

Nordentoft fik bevilling til apoteket den 15. februar 1902 og havde det til sin død i 1936. Forinden havde han været ansat hos apoteker Mygdal, der også var hans svigerfar. Apoteket blev oprettet efter bestemmelserne i den kgl. Resolution af 23. december 1842.

På ovenstående billeder ses:

  • Apoteket ved Søtorup Sø, Ny Ulsevej 17, Haslev
  • Apoteket Jernbanegade 5, Haslev
  • Apoteker Jens Nordentoft i apotekets kælder

Kilde: A28