Fruerstuen på Vemmetofte Kloster

Fruerstuen på Vemmetofte Kloster

Ingen ulykke kommer alene!

Vemmetofte Kloster er ud over at være hjem for omkring 26 beboere også et gæstfrit sted, hvor der holdes koncerter og foredrag, hvortil klostret åbner for adgang til disse arrangementer.

Når man så som gæst sidder og lytter, kan man betragte den flotte kamin, som pryder Fruerstuen mellem de læderguldtryksbeklædte vægge.

Øverst på kaminen er afbilledet to våbenskjold, nemlig Thyge Axelsen Brahe og Berette Brahe, førstnævnte junker af en adelig slægt og nevø til astronomen Thyco  Brahe og sidstnævnte datter af Vemmetoftes ejer Eske Laugesen Brock fra dennes død i 1625 til sin egen alt for tidlige død i 1639.
Det forlyder, at dødsårsagen var forkert (giftig) medicinering fra hendes læge. Året efter døde også hendes mand Thyge Brahe, så han nåede kun at eje Vemmetofte 1 år.

Inden da havde han ejet flere godser rundt omkring i landet, men som andre herremænd på den tid satte han stort set det hele til og efterlod en voldsom gæld på 360.000 kroner – mange penge på den tid.

Det er måske derfor, at han indsatte sit motto på kaminen i 1637, mens hans kone levede og altså ejede Vemmetofte.

Der står:   NULLA CALAMITAS SOLA  Hvilket betyder Ingen ulykke kommer alene.

Men Vemmetofte har heldigvis overlevet.