Fint skal det være

Fint skal det være

I Vester Egede Kirke blev der 17. Søndag efter Trinitatis 1760 holdt et usædvanlig fint bryllup med mærkelige skikke, som præsten, der skrev om det i kirkebogen, var ikke så lidt imponeret over og også lidt misfornøjet med - det var jo nye skikke:

”Her var megen Stads med en Bartskærersvend, navnlig Jacob Jørgensen, Halvbroder til Claus Jørgensen, som nu er Forvalter eller Ridefoged ved Gisselfeld, og med en Møllerdaatter, Kirsten Madsdatter, som er Mads Søffrensøns Daatter i Nedre Brødebæks Mølle her i Vester Egede Sogn.

Han blev ledet ind af Hr. Bertel May, Præst i Vallensved, og Claus Jørgensen, hun selv gik imellem Mag. Hans Olsen og Mads Søffrensen, hendes Fader. - De havde gjort smukt rent paa Gaden fra Christen Rasmussens Gaard til Kirsten Klokkers, hvor de stod af Vognene og gik ind i Kirken, ligesom der havde ikke været Folk i Byen, at de kunde have taget ind i en Gaard og gaaet derudfra til Kirken. - Hans Stol paa Mandfolkesiden, den øverste, var klædt med blaat Taft med blaa, omhængende, lange Frynser.

Hendes Stol var og med blaat udi, det var den øverste Stol paa Kvindesiden.

Prædikestolen var om klædt overalt med et rødbrunt Sengedækken, som var med Guld i Bunden, men ellers med Blomster som andet Crepe omkring Randen, der som Præsten lægger Haanden paa, var blaa Frynser. Omkring fra Kapellanens Stol og midt omkring Alteret og hen i Sognepræstens Stol var Frynser, ligesom ved Rammen og Alterskranken.

Degnestolen var overhængt med et østindisk Kattuns Dække, holdt op igen med slig Stads.

De havde Kongebrev at lade dem vie efter uden Trolovelse og Lysning.

Sognepræsten har viet dem, men Kapellanen, Hr. Jacob Nørring, haver prædiket.

Der var ogsaa Messe baade før og efter Prædiken.

Brudepigerne stod bag Bruden alene, men alle Vegne sad de, som var budne til Bryllupsgilde. - Han gik i Stol, der han kom i Kirken, men hun ikke, thi han gik ud at staa hos hende, den tid hun kom.”

Kilde: Vester Egede Sogns Kirkebog 1662-1760, M57