Hvad siger loven?

Hvad siger loven?

I modsætning til arkivmateriale fra den private verden, er arkivdannelsen i kommunen reguleret ved lov.
Det er blandt andet lovreguleret, hvad der skal bevares fra kommunen, hvordan det skal afleveres til arkivet, og hvornår det må stilles til rådighed.