Aflevering af materiale

  • Fra Faxe Kommune modtager vi både sager i papirform og systemuafhængige arkiveringsversioner af kommunens IT-systemer, der indeholder bevaringsværdige data.
    ​Grundlaget for Faxe Kommunes aflevering af materiale til arkivering er arkivloven, arkivbekendtgørelser m.m.
  • Fra privatpersoner, foreninger og virksomheder modtager vi indtil videre mest på papir.
    Vi vil også gerne modtage materialer af digital karakter, men det kan være en udfordring at få lavet en arkiveringsversion, så vi opfordrer dig til at kontakte os, inden du selv, din virksomhed eller din forening går i gang med et sådan projekt.

    Når du afleverer materialer til Faxe Kommunes Arkiver, skal du udfylde en donationserklæring.