Aflevering af materiale

  • Fra Faxe Kommune modtager vi både sager i papirform og systemuafhængige arkiveringsversioner af kommunens IT-systemer, der indeholder bevaringsværdige data.
    ​Grundlaget for Faxe Kommunes aflevering af materiale til arkivering er arkivloven, arkivbekendtgørelser m.m.
  • Fra privatpersoner, foreninger og virksomheder modtager også både papirarkivalier og digitale arkivalier. Det kan være alt fra private breve og billedsamlinger til større foreningsarkiver og virksomhedsdatabaser. Hvis I gerne vil aflevere digitale arkivalier, opfordrer vi jer til at tage kontakt til os før I går i gang med at forberede materialet. Det kan I læse mere om, hvis i klikker jer videre i menuen er på siden.

    Når du afleverer materialer til Faxe Kommunes Arkiver, skal du udfylde en donationserklæring.