Fra kommunen

Fra kommunen

er der massevis af spændende kilder, som hører hjemme i Faxe Kommunes Arkiver

Arkivlovgivningen, dvs. Arkivloven og tilhørende bekendtgørelser, fastsætter hvad Faxe Kommune skal aflevere til arkiv.