""

IT-systemer

Aflevering af et IT-system er myndighedens ansvar. Processen er vi fælles om

Afleveringen består af forberedelsesfasen, produktionsfasen samt test- og godkendelsesfasen. Forløbet kan vare en rum tid, hvis systemet og afleveringen er omfattende eller kompliceret.
Et arkiveringsforløb foregår som et samarbejde mellem forskellige parter:

  • Faxe Kommune, systemejeren (den afleverende myndighed)
  • Systemleverandøren eller evt. tredjepartsleverandør (der udarbejder arkiveringsversionen)
  • Faxe Kommunes Arkiver (det modtagende arkiv, der udsteder afleveringsbestemmelse, modtager, tester og godkender arkiveringsversionen)
  • NEA – Netværket Elektronisk Arkivering (der yder teknisk bistand til Faxe Kommunes Arkiver vedrørende afleveringsbestemmelse, test og godkendelse)
  • Evt. IT & Digitalisering afd. (i de tilfælde hvor data befinder sig lokalt, inddrages afdelingen i forløbet)

Bestemmelser om hvilke data, der skal bevares, kan du se i bek. 183, og bestemmelser om hvordan arkiveringsversionerne skal se ud, kan du se i bek. 1007