Papir

Papir

Centre og institutioner sørger selv for pakning og aflevering af arkivpligtige dokumenter

Bestemmelserne om hvad, der skal bevares kan ses i Bek. 184

Dokumenter og sager på papir skal ordnes, renses og pakkes i arkivæsker inden de sammen med en afleveringsfortegnelse kan afleveres til Faxe Kommunes Arkiver.
Se her hvordan: